News24

Lone in handelsektore 6,4% op

2012-01-25 01:56
Vanjaar se loonaanpassings in die groot- en die kleinhandelsektor is gister aangekondig en tree met ingang 1 Februarie in werking.

Die voorgeskrewe minimum loon vir alle beroepskategorieë word met ’n inflasieverwante 6,4% verhoog, volgens die nuwe loontabelle wat die departement van arbeid uitgereik het.

Die laagste toelaatbare loon in die groter metro-gebiede is nou R11,79 per uur vir “alge­mene assistente” – ’n sambreel-kategorie wat die meeste take insluit wat nie kontak met ­kliënte of die bestuur van voertuie behels nie.

Dit kom neer op ’n maandelikse loon van R2 298,87. Die minimum loon van werkers wat minder as 27 uur per maand werk, is nou R12,21 per uur.
In meer landelike streke is die minimum loon vir algemene ­assistente nou R2 006,40 per maand.

Aan die hoër kant van die loonskaal word kassiere se minimum loon nou tussen R2 396,37 en R2 918,93 per maand afhangende van in watter metro-gebied hulle werk.

Klerke wat administratiewe werk doen, se minimum loon is nou R2 864,33 in landelike of R3 460,98 in stedelike gebiede, terwyl bestuurders geregtig is op vergoeding van onderskei­delik minstens R4 469,06 of R5 488,83 per maand.

Soos in talle ander sektore waar vakbonde en werkgewergroepe nie ’n voldoende teenwoordigheid het om lone vas te stel nie, word dié lone jaarliks deur ’n komitee aangepas.

Dit geld net werkers wie se lone nie in onderhandelinge vasgestel word nie.