News24

Handves treurig toegepas

2012-07-06 00:12 Sy is uiters teleurgesteld met die trae vordering met bemagtiging in die brandstofbedryf, sê Dipuo Peters, minister van energie.

’n Oudit van die brandstofbedryf se bemagtigingshandves toon dat die oorhoofse voldoening aan die handves ná 10 jaar nog net op 48% staan, het Peters gesê met die bekendstelling van die ouditverslag gister.

Die gemiddelde effektiewe swart aandeelhouding in brandstofmaatskappye is 18,91% pleks van die mikpunt van 25%, volgens die oudit.

Die verteenwoordiging van swart vroue as aandeelhouers in brandstofmaatskappye is 6,72%.

Net een oliemaatskappy, Total Suid-Afrika, voldoen volledig aan die vereiste vir swart eienaarskap.

Die handves is in 2000 opgestel met ’n mikpunt dat 25% van die bedryf teen 2010 in swart beheer sal wees.

Die departement het al in 2010 gevra die handves en die Wet op Petroleumprodukte moet hersien word om swart rolspelers in die kleinhandelbrandstof­bedryf toegang tot brandstofinfrastruktuur te gee.

Volgens Peters toon die verslag bemagtiging in die bedryf het versleg sedert 2006.

Die regering is besorg oor die gebrek aan vordering met die ontwikkeling van vaardighede en ondernemings, gelyke indiensneming en voorkeur-aankope.

Daar is wel vordering met gedeeltelike eienaarskap van bates deur beleggers wat nie aktief betrokke is nie, het Peters gesê.

In die 10-jaar-tydperk wat die oudit ondersoek het, het net twee oliegroepe ruolie van voorheen benadeelde entrepreneurs aangekoop.

Avhapfani Tshifularo, uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryfvereniging (Sapia), wat die bedryf verteenwoordig, het gesê Sapia het kennis geneem van die oudit en sal regstreeks met die departement skakel sodra hulle die ouditverslag deeglik bestudeer het.